Wereld Autisme Dag 2017

Wereld Autisme Dag 2017

Wereld Autisme Dag 2017 is bedoeld om aandacht te vragen voor autisme. Autisme is een soms moeilijk te herkennen aandoening. Zeker aan mensen met een lichte vorm is vaak moeilijk te zien dat ze autisme hebben. Daarom wordt de grote invloed die het op iemands leven kan hebben nog weleens onderschat. Wereld Autisme Dag vindt elk jaar plaats op 3 april.

Thema Wereld Autisme Dag 2017

Wereld Autisme Dag heeft elk jaar een ander thema. Voor Wereld Autisme Dag 2017 is dit autonomie en zelfbeschikking. De VN willen dat ook mensen met autisme zo veel mogelijk hun eigen leven vorm kunnen geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vinden van een baan, of zelfstandig kunnen wonen.

Autisten hebben namelijk moeite met het verwerken van informatie. Ze kunnen ’het grote geheel’ niet zien en indrukken slecht filteren. Het is voor hen lastig om sociale contacten op te bouwen en zelf hun leven structuur te geven. Begeleiding is belangrijk om hen te helpen met sociale vaardigheden en het indelen van hun leven.

Wat is autisme eigenlijk?

Autisme is moeilijk te omschrijven, omdat er vele vormen en gradaties bestaan. De intelligentie van autisten varieert van een verstandelijke handicap tot een zeer hoog IQ en alles daartussenin. Mensen met autisme hebben wel gemeen dat ze problemen hebben op de volgende gebieden:

communicatie;
verbeelding; en
sociale interactie.

Communicatie
Mensen met autisme hebben meestal geen moeite met de letterlijke kant van taal. Het begrijpen van sociale aspecten van taal is voor hen echter wel lastig. Ze zijn minder goed in het betekenis geven aan woorden. Hoe abstracter begrippen zijn, hoe moeilijker het voor hen is. Dit levert onder andere problemen op bij:

beeldspraak;
sarcasme;
emotioneel taalgebruik;
een dialoog voeren; en
verwijzende woorden.

Verbeelding
In het hoofd van iemand met autisme is het vaak chaotisch. Omdat hij/zij indrukken niet goed kan filteren zijn drukte of onverwachte gebeurtenissen voor hem/haar een zware belasting. Hij houdt vaak dwangmatig vast aan bepaalde gewoontes. Het helpt als zijn/haar omgeving een duidelijke structuur biedt.

Iemand met autisme heeft weinig verbeelding en vindt het dus lastig om nieuwe zaken snel te interpreteren. Dit kan ook een voordeel zijn. Iemand met autisme analyseert elke nieuwe situatie nauwkeurig, omdat hij het niet in een keer kan interpreteren. Daardoor zijn autisten (vooral als ze een hoog IQ hebben) vaak heel precies en zien ze veel details. Ze kunnen dus van grote waarde zijn voor een bedrijf. Een van de speerpunten van Wereld Autisme Dag 2017 is het aanmoedigen van bedrijven om autisten aan te nemen.

Sociale interactie
Sociale omgang is telkens anders en zijn er geen duidelijke regels voor. Het is dus niet verbazingwekkend dat autisten hier moeite mee hebben. Ze kunnen emoties van een ander slecht lezen en hun eigen emoties niet goed uiten. Ze gedragen zich in de ogen van buitenstaanders daarom vaak vreemd. Ook daarom is het belangrijk dat Wereld Autisme Dag 2017 mensen informeert over autisme. Meer kennis over autisme leidt immers tot meer begrip.

Waarom Wereld Autisme Dag?

Sommige autisten kunnen hun aandoening goed verbergen. Ze leren bijvoorbeeld sociale regels uit hun hoofd. Zo valt hun aandoening in oppervlakkig contact niet meteen op. De diagnose wordt daardoor vaak op latere leeftijd gesteld. Deze groep moet het een groot deel van zijn leven doen zonder begeleiding. De aandacht die Wereld Autisme Dag 2017 oplevert voor autisme is daarom belangrijk zodat het op tijd vastgesteld kan worden.

Daarbij wordt vaak van autisten verwacht dat ze zich aanpassen aan hun omgeving. Dingen zoals onverwachtse gebeurtenissen en sociale omgang kosten een autist echter veel energie. Andere mensen begrijpen dit vaak niet. Ook het kweken van begrip bij de omgeving is een doel van Wereld Autisme Dag.

Tot slot is de integratie van autisten in de samenleving en op de arbeidsmarkt belangrijk. Zoals gezegd ligt hier bij de editie van 2017 de nadruk op. Omdat mensen met autisme moeite hebben met communicatie en sociale interactie komen ze niet makkelijk aan een baan. Dit is zonde, omdat mensen met autisme door hun aandoening soms juist geschikt zijn voor bepaalde rollen. Bovendien sluit autisme intelligentie niet uit.