Nationale donorweek

Nationale donorweek

Er is nog steeds een groot tekort aan donoren. Ruim de helft van de deelnemers vindt dat mensen die geregistreerd staan als donor voorrang zouden moeten krijgen als zij zelf op de wachtlijst staan voor orgaandonatie, 43 procent is daar op tegen. Ruim de helft van de respondenten blijkt zelf donor te zijn.

Driekwart van de deelnemers antwoordt bevestigend op de vraag of zij graag een orgaan zouden willen ontvangen, indien nodig. Daarbij maakt het de meesten niet uit van wie zij een donor krijgen, al wil 43% zelf kiezen aan wie zij doneren. En iets meer dan de helft vindt dat criminelen, drugsverslaafden en alcoholisten niet in aanmerking mogen komen voor een donororgaan. Slechts een enkeling zegt dit geen donatie te willen, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat de dood onderdeel is van het leven.

Orgaandonatie is een gevoelige zaak, dat blijkt wel uit de verschillende reacties. De een zegt dat mensen die zelf donor zijn voorrang moeten krijgen als ze zelf een orgaan nodig hebben – “Voor wat hoort wat” – terwijl anderen zeggen: “Laten wij elkaar helpen als het nodig is”.

Vrijwel iedereen vindt dat mensen die vanwege medische redenen geen donor kunnen worden, zelf wel recht hebben op een donororgaan. Mensen die vanwege hun geloofsovertuiging geen donor willen of kunnen zijn, hebben dat recht niet, oordeelt ruim 60 procent. In plaats van donoren voorrang te geven om zo het donorentekort op te heffen, lijkt het veel deelnemers beter om mensen hun keuze om donor te worden of niet, verplicht te laten vastleggen.

Het hele Telegraafonderzoek en -artikel vind je hier.

BODY WORLDS donoren

De anatomie-tentoonstellingen van BODY WORLDS (of de Duitse benaming Körperwelten) zijn volledig gebaseerd op een donorprogramma. Als je jezelf hebt opgegeven als donor voor BODY WORLDS, betekent dat niet dat je niet ook ‘gewoon’ donor kunt zijn. Sterker nog, vrijwel alle BODY WORLDS-donoren zijn óók medisch donor. En als ten tijde van het overlijden van een donor iemand gered kan worden met zijn of haar organen, dan gaat dit te allen tijde voor.